Footer Main

Naša misija je pravovremena i kvalitetna hitna medicinska skrb na području Osječko-baranjske županije, pružanje medicinskih usluga vrhunskom opremom, redovno usavršavanje radnika te koordinirano djelovanje s ostalim zdravstvenim ustanovama.

©2021 Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije. Sva prava pridržana.