Odluka o imenovanju službenice za informiranje

 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

J. Huttlera 2, 31 000 Osijek

Klasa: 035-01/15-01/1-44

Ur. broj: 381-15/44

U Osijeku, 18. prosinca 2015. g.

Temeljem članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“, broj 25/13. i 85/15.) i članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije donosi sljedeću

ODLUKU

 IMENOVANJU SLUŽBENICE ZA INFORMIRANJE

 

Članak 1.

Sandra Krpić, mag. iur., koja obavlja poslove radnog mjesta referenta za kadrovsko-pravne poslove, imenuje se službenicom za informiranje Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

Članak 2.

Službenica za informiranje:

-       obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

-       unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane službenim dokumentima koji se odnose na rad ustanove,

-       osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravima na pristup informacijama.

Članak 3.

Danom donošenja ove Odluke, stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju službenice za informiranje od 11. listopada 2012. g.

Članka 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                       

Dostaviti:

-       Sandri Krpić, mag. iur.

-       Povjereniku za informiranje – Registar službenika za informiranje

-       oglasna ploča

-       internet stranica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

-       pismohrana

 

 

S poštovanjem,                                                                                               

PREUZMI PDF                                                           

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr