Pravo na pristup informacijama

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE

Josipa Huttlera 2.

31000 Osijek

 

PRAVO NA PRISTUP  INFORMACIJAMA

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti ( Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije) ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013 i 85/2015).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Obrazac 1: Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 2: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Obrazac 3: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za pristup informacijama može se ostvariti pisanim putem poštanskom dostavom ili osobnom dostavom na adresu: Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Josipa Huttlera 2, 31 000 Osijek ili putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine broj 12/2014.)

 

Podaci o službenici za informiranje:

Sandra Krpić, mag iur

Kontakt: 031/531-326

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr