Popis gospodarskih subjekata u sukobu interesa

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1.  Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine broj 120/16.),  Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj objavljuje popis

POPIS

GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U SUKOBU INTERESA

I

U smislu članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi naručitelj Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije u sukobu je interesa i ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum sa sljedećim gospodarskim subjektima:

IN EXTREMIS, Obrt za upravljanje računalnim sustavima, Osijek, Ul. K.A. Stepinca 25,

OIB:64182511474

PESTRID d.o.o., Š. Petefija 109, Bilje, OIB: 16818401381

DOKUMENT SUSTAVI  j. d. o. o., Osijek, Matije Gupca 31, OIB: 32645536420

VARADERO d.o.o., Savska 71, Osijek, OIBL: 19977049120

II 

Sukladno zakonskoj obvezi ovaj popis objavljuje se na  internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

 

 

 

 

Klasa:003-01/17-01/23

Ur. broj:381-17/1

 

U Osijeku 15. prosinca  2017. g.

 

PREUZMITE PDF

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr