Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREUZMITE PDF

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr