Obavijest o izboru kandidata - doktor medicine

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

 

Klasa: 112-02/18-01/27
Ur. broj: 381-18/2
U Osijeku, 09. ožujka 2018. g.

 

 

 

Temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i izdanih Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/17-03/654, URBROJ: 534-03-1-1/5-17-02, od 27. studenog 2017. g. i Klasa: 100-01/17-03/703 URBROJ:534-03-1-1/5-17-03 od 20.prosinca 2017.g., nakon provedenog Javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, za radno mjesto doktor medicine u Timu 1 HM – deset (10) izvršitelja, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, J. Huttlera 2 upućuje sljedeću 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA 

1.         Temeljem javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: doktor medicine u Timu 1 HM – deset (10) izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, mjesto rada: Osječko-baranjska županija, objavljenog u „Narodnim Novinama“ broj 19. od 28. veljače 2018. g., na web stranici Zavoda za zapošljavanje – Područna služba Osijek, web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i oglasnim pločama Ustanove nakon razmatranja prispjelih prijava donijeta je odluka o izboru kandidata.

 

2.         Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto doktor medicine u Timu 1 HM – deset (10) izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, mjesto rada: Osječko-baranjska županija, izabrani su kandidati:

 

1.  Dikanović Berislav, Matije Gupca 70, 31 000 Osijek

2.  Ilinić Martina, Petra Zoranića 14, 31 207 Tenja

3.  Mikić Mirna, Ružina 59, 31 000 Osijek

4.  Stranski Ksenija, Vojlovica 51, 31 000 Osijek

           

3.     S izabranim kandidatima, prije sklapanja Ugovora o radu, provest će se postupak utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su izabrani, jer je uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta doktora medicine u Timu 1 HM uvjet za prijem u radni odnos.

 

4.         Ova obavijest o izboru kandidata objaviti će se na službenoj web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

5.         Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

Dostaviti:

  • kadrovsko-pravnoj službi
  • financijsko-računovodstvenoj službi
  • zamjeniku Ravnateljice
  • pismohrana
  • svim kandidatima koji su sudjelovali na javnom natječaju Zavoda 

 

PREUZMITE PDF

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr