Obavijest o izboru polaznika stručnog osposobljavanja

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

 

Klasa: 112-06/18-01/01

Ur. broj: 381-18/11

U Osijeku, 14. ožujka 2018. g.

 

Temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, J. Huttlera 2 upućuje sljedeću 

OBAVIJEST O IZBORU POLAZNIKA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 

1.         Temeljem javnog natječaja za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine na poslovima Referenta za računovodstvo - jedan (1) polaznik, uz korištenje mjere aktivne politike zapošljavanja, objavljenog 26. veljače 2018. na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i web stranici ustanove, nakon razmatranja prispjelih prijava donijeta je odluka o izboru polaznika.

 

2.         Za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine na poslovima Referenta za računovodstvo -  jedan (1) polaznik, uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja izabrana je kandidatkinja:

           

Adela Jurić, Podravska 7, 31 000 Osijek

 

3.         Ova obavijest o izboru polaznika dostaviti će se svim kandidatima koji su sudjelovali u natječaju objavom na web stranici Zavoda.

4.         Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

Dostaviti:

  • pravno-kadrovska služba
  • voditelj financijsko-računovodstvene službe
  • pismohrana
  • svim kandidatima koji su sudjelovali na javnom natječaju Zavoda objavom na web stranici Zavoda

 

PREUZMITE PDF

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr