Obavijest o izboru kandidata - doktor medicine

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

 

Klasa: 112-02/18-01/41

Ur. broj: 381-18/6

U Osijeku, 20. travnja 2018. g.

 

Temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i izdanih Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/17-03/654, URBROJ: 534-03-1-1/5-17-02, od 27. studenog 2017. g., Klasa: 100-01/17-03/703 URBROJ:534-03-1-1/5-17-03 od 20.prosinca 2017.g. i Klasa:100-01/18-03/146 URBROJ:534-03-1-1/5-18-07 od 20. veljače 2018.g., nakon provedenog Javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, za radno mjesto doktor medicine u Timu 1 HM – četrnaest (14) izvršitelja, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, J. Huttlera 2 upućuje sljedeću

  

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

1.       Temeljem javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: doktor medicine u Timu 1 HM – četrnaest (14) izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, mjesto rada: Osječko-baranjska županija, objavljenog u „Narodnim Novinama“ broj 34.od 11. travnja 2018. g., na web stranici Zavoda za zapošljavanje – Područna služba Osijek, web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i oglasnim pločama Ustanove nakon razmatranja prispjelih prijava donijeta je odluka o izboru kandidata.

 

2.         Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto doktor medicine u Timu 1 HM – četrnaest (14) izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, mjesto rada: Osječko-baranjska županija, izabrani su kandidati:

 

1.     Barać Ivona, dr.med.,

2.     Barjaktarić Vanesa, dr.med.,

3.     Brkić Filip dr.med.,

4.     Pfeifer Luka, dr.med.,

5.     Turković Matej, dr.med.

           

3.     S izabranim kandidatima, prije sklapanja Ugovora o radu, provest će se postupak utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su izabrani, jer je uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta doktora medicine u Timu 1 HM uvjet za prijem u radni odnos.

4.         Ova obavijest o izboru kandidata objaviti će se na službenoj web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

5.         Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

Dostaviti:

  • kadrovsko-pravnoj službi
  • financijsko-računovodstvenoj službi
  • zamjeniku Ravnateljice
  • pismohrana
  • svim kandidatima koji su sudjelovali na javnom natječaju Zavoda objavom na web-stranici

 

PREUZMITE PDF 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr