Rezultati pismenog testiranja kandidata za radno mjesto referent za kadrovsko pravne poslove

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

   

Klasa: 112-02/18-01/117

Ur. broj: 381-18/80

 

U Osijeku, 07. siječnja 2019. godine

 

Temeljem članka 22. i 23. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, objavljenog u Narodnim novinama broj 109 od 05. prosinca 2018. g. za prijem u radni odnos za radno mjesto referent za kadrovsko-pravne poslove - jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, a nakon provedenog pismenog testiranja kandidata održanog dana 03. siječnja 2019. godine, objavljuje

 

REZULTATE

PISMENOG TESTIRANJA KANDIDATA  ZA RADNO MJESTO

REFERENT ZA KADROVSKO-PRAVNE POSLOVE -  JEDAN (1) IZVRŠITELJ NA ODREĐENO VRIJEME, UZ PROBNI RAD OD TRI (3) MJESECA

 održanog dana 03. siječnja  2019. g.

 

Od 14 kandidata koji su ispunili formalne uvjete za pristupanje pismenoj provjeri znanja pismenom testiranju  pristupilo je 4 kandidata, a 10 kandidata nije pristupilo pismenom testiranju.

 

Nakon provedenog pismenog testiranja Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pismenom testiranju:

 

Red.    broj

 Ime  i prezime kandidata

      Ostvareni   broj  bodova

  1.

Jaganjac Ana

45

  2.

Turalija Mario

35

  3.

Katić Maja

29,5

  4.

Vencel Claudia

14

 

Pismenom testiranju nisu pristupili sljedeći kandidati:

 

1.

Dević Josipa

2.

Đumić Sanela

3.

Farkaš Tamara

4.

Filipović Biljana

5.

Medved Damir

6.

Pancer Violeta

7.

Rusmirović Simona

8.

Slišković Mario

9.

Šumiga Ana

10.

Tutić Mario

 

Sukladno tekstu javnog natječaja kandidati koji nisu pristupili pismenom testiranju smatra se da su povukli svoju prijavu na javni natječaj.

Slijedom navedenog Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja i odabir kandidata- nakon utvrđivanja formalnih uvjeta iz natječaja, nakon provedene pismene provjere znanja i utvrđene rang liste kandidata s ostvarenim brojem bodova, predlaže da se za prijem u radni odnos za radno mjesto referenta za kadrovsko-pravne poslove, uz probni rok od tri (3) mjeseca, odabere kandidatkinja s ostvarenim najboljim rezultatom pismenog testiranja odnosno s najvećim brojem bodova:

Jaganjac Ana

Obavijest o odabranom kandidatu objavit će se na službenim stranicama Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

Članovi Povjerenstva za provedbu javnog natječaja i odabir kandidata:

 

Silvana Sabo, univ. spec. oec., predsjednik

Jasna Perić, mag, iur., član

Ankica Milosavčević, pristup. oec., član

 

PREUZMITE PDF

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr