Rezultati pismenog testiranja za radno mjesto voditelj financijsko-računovodstvene službe

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

   

Klasa: 112-02/18-01/117

Ur. broj: 381-18/81

 

U Osijeku, 07. siječnja 2019. godine

 

Temeljem članka 22. i 23. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, objavljenog u Narodnim novinama broj 109 od 05. prosinca 2018. g. za prijem u radni odnos za radno mjesto voditelj financijsko-računovodstvene službe - jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, a nakon provedenog pismenog testiranja kandidata održanog dana 03. siječnja 2019. godine, objavljuje

 

REZULTATE

PISMENOG TESTIRANJA KANDIDATA  ZA RADNO MJESTO

VODITELJ FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE -  JEDAN (1) IZVRŠITELJ NA NEODREĐENO VRIJEME, UZ PROBNI RAD OD TRI (3) MJESECA

 održanog dana 03. siječnja  2019. g.

 

Od 5 kandidata koji su ispunili formalne uvjete za pristupanje pismenoj provjeri znanja pismenom testiranju  pristupio je 1 kandidat, a 4 kandidata nisu pristupila pismenom testiranju.

 

Nakon provedenog pismenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pismenom testiranju:

 

Red.    broj

 Ime  i prezime kandidata

      Ostvareni   broj  bodova

1.

Fogadić Vlasta

29

 

Pismenom testiranju nisu pristupili sljedeći kandidati:

 

1.

Grbić Mihaljević Danijela

2.

Opačak Sanja

3.

Sajler-Teis Mihaela

4.

Stojanović Vesna

 

Sukladno tekstu javnog natječaja kandidati koji nisu pristupili pismenom testiranju smatra se da su povukli svoju prijavu na javni natječaj.

Slijedom navedenog Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja i odabir kandidata- nakon utvrđivanja formalnih uvjeta iz natječaja, nakon provedene pismene provjere znanja i utvrđene rang liste kandidata s ostvarenim brojem bodova, predlaže da se za prijem u radni odnos za radno mjesto voditelja financijsko-računovodstvene službe, uz probni rok od tri (3) mjeseca, odabere kandidatkinja:

 

Fogadić Vlasta

 

Obavijest o odabranom kandidatu objavit će se na službenim stranicama Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

Članovi Povjerenstva za provedbu javnog natječaja i odabir kandidata:

 

Silvana Sabo, univ. spec. oec., predsjednik

Jasna Perić, mag, iur., član

Ankica Milosavčević, pristup. oec., član

 

PREUZMITE PDF

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr