Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto voditelj financijsko-računovodstvene službe

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

   

Klasa: 112-02/18-01/117

Ur. broj: 381-18/82

 

U Osijeku, 08. siječnja 2019. g.

Temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 128/17.), nakon provedenog Javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, za radno mjesto voditelj financijsko-računovodstvene službe – jedan (1) izvršitelj, nakon provedene pismene provjere znanja, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, J. Huttlera 2 upućuje sljedeću

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

  

1.         Temeljem javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: voditelj financijsko-računovodstvene službe – jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, mjesto rada: Osijek, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj109. od 05. prosinca 2018. g., na web stranici Zavoda za zapošljavanje – Područna služba Osijek, web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i oglasnim pločama Ustanove, Povjerenstvo za odabir kandidata izvršilo je uvid u sve pristigle prijave, utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata, provelo pismeno testiranje provjere znanja  nakon čega je donijeta odluka o izboru kandidata.

 

2.         Za prijem u radni odnos: voditelj financijsko-računovodstvene službe – jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, mjesto rada: Osijek, izabrana je sljedeća kandidatkinja :

 

Vlasta Fogadić      

   

3.         Ova obavijest o izboru kandidata objaviti će se na službenoj web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

4.         Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 

  • kadrovsko-pravnoj službi
  • financijsko-računovodstvenoj službi
  • pismohrana
  • svim kandidatima koji su sudjelovali na javnom natječaju Zavoda objavom na web stranici Zavoda

 

 

 

 

PREUZMITE PDF

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr