Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto referenta kadrovsko-pravnih poslova

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

   

Klasa: 112-02/18-01/117

Ur. broj: 381-18/83

 

U Osijeku, 08. siječnja 2019. g.

 

Temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), nakon provedenog Javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme zbog zamjene privremeno odsutne radnice zbog bolovanja, uz probni rad od tri (3) mjeseca za radno mjesto referent za kadrovsko-pravne poslove – jedan (1) izvršitelj, nakon provedene pismene provjere znanja, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, J. Huttlera 2 upućuje sljedeću

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

  

1.         Temeljem javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: referent za kadrovsko-pravne poslove – jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme, zbog zamjene privremeno odsutne radnice zbog bolovanja, uz probni rad od tri (3) mjeseca, mjesto rada: Osijek, objavljenog u „Narodnim Novinama“ broj.109od 05. prosinca 2018. g., na web stranici Zavoda za zapošljavanje – Područna služba Osijek, web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i oglasnim pločama Ustanove, Povjerenstvo za odabir kandidata izvršilo je uvid u sve pristigle prijave, utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata, provelo pismeno testiranje provjere znanja, nakon čega je donijeta  odluka o izboru kandidata.

 

2.         Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za radno mjesto referent za kadrovsko-pravne poslove – jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme, zbog zamjene privremeno odsutne radnice zbog korištenja  bolovanja, do povratka radnice s bolovanja, mjesto rada: Osijek, izabrana je kandidatkinja s ostvarenim najvećim brojem bodova na pismenoj provjeri znanja:

Ana Jaganjac

3.         Ova obavijest o izboru kandidata objaviti će se na službenoj web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

4.         Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 

  • kadrovsko-pravnoj službi
  • financijsko-računovodstvenoj službi
  • pismohrana
  • svim kandidatima koji su sudjelovali na javnom natječaju Zavoda objavom na web stranici Zavoda

  

PREUZMITE PDF

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr