Obavijest o izboru kandidata - doktor medicine

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

  

Klasa: 112-02/19-01/10

Ur. broj: 381-19/30

U Osijeku, 08. travnja 2019. g.

 

Temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 128/17.), nakon provedenog Javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, za radno mjesto doktor medicine u timu T1 HM – petnaest (15) izvršitelja, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, J. Huttlera 2 upućuje sljedeću 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA 

1. Temeljem javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: doktor medicine u timu T1 HM – petnaest (15) izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, mjesto rada: Osječko-baranjska županija, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj31. od 27. ožujka 2019. g., na web stranici Zavoda za zapošljavanje – Područna služba Osijek, web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i oglasnim pločama Ustanove, izvršen je uvid u sve pristigle prijave, te nakon razmatranja prispjelih prijava donijeta je odluka o izboru kandidata.

2. Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto: doktor medicine u timu T1 HM , mjesto rada: Osječko-baranjska županija, izabrani su  kandidati:

 

1.     Brkić Filip

2.     Gverieri Dino

3.     Kuduz Josipa

4.     Miljević Vesna

   

3. S izabranim  kandidatima, prije sklapanja Ugovora o radu, provest će se postupak utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su izabrani, jer je uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta doktora medicine u timu T1 HM uvjet za prijem u radni odnos.

4. Ova obavijest o izboru kandidata objaviti će se na službenoj web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

5. Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 

  • kadrovsko-pravnoj službi 
  • financijsko-računovodstvenoj službi 
  • zamjenici Ravnateljice
  • pismohrana
  • svim kandidatima koji su sudjelovali na javnom natječaju za radno mjesto doktor medicine u timu T1 HM na neodređeno vrijeme objavom na web stranici i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

 

 

 

PREUZMITE PDF

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr