Obavijest o izboru kandidata - vozači

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

  

Klasa: 112-02/19-01/10

Ur. broj: 381-19/32

 

U Osijeku, 10. travnja 2019. g.

 

Temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 128/17.), nakon provedenog Javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, zbog zamjene odsutnih radnika radi korištenja godišnjih odmora, u trajanju od šest (6) mjeseci, uz probni rad od dva (2) mjeseca za radno mjesto vozač sanitetskog vozila – šest (6) izvršitelja, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, J. Huttlera 2 upućuje sljedeću

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA 

1.         Temeljem javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: vozač sanitetskog vozila – šest (6) izvršitelja na određeno vrijeme, zbog zamjene odsutnih radnika radi korištenja godišnjih odmora , u trajanju od šest (6) mjeseci, uz probni rad od dva (2) mjeseca za radno mjesto vozač sanitetskog vozila, mjesto rada: Osječko-baranjska županija,  objavljenog u „Narodnim Novinama“ broj. 31 od 27. ožujka 2019. g., na web stranici Zavoda za zapošljavanje – Područna služba Osijek, web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i oglasnim pločama Ustanove, izvršen je uvid u sve pristigle prijave, te nakon razmatranja prispjelih prijava donijeta je odluka o izboru kandidata.

 

2.         Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za radno mjesto vozač sanitetskog vozila – šest (6) izvršitelja, mjesto rada: Osječko-baranjska županija, izabrani su  kandidati:

 

1.     Balentić Boris

2.     Čosić Bojan

3.     Kurjančić Marko

4.     Novaković Luka

5.     Vuk Damir

6.     Vukšić Tomislav

 

 

3. S izabranim kandidatima, prije sklapanja Ugovora o radu, provest će se postupak utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su izabrani, jer je uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta vozač sanitetskog vozila uvjet za prijem u radni odnos.

4. Ova obavijest o izboru kandidata objaviti će se na službenoj web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

5. Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

  

 

Dostaviti:

  • kadrovsko-pravnoj službi
  • financijsko-računovodstvenoj službi
  • tehničkoj službi
  • pismohrana
  • svim kandidatima koji su sudjelovali na javnom natječaju za radno mjesto vozač sanitetskog vozila na određeno vrijeme objavom na web stranici i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

 

PREUZMITE PDF

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr