Odluka o izmjeni obavijesti o izboru kandidata

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

  

Klasa: 112-02/19-01/10

Ur. broj: 381-19/36

U Osijeku, 12. travnja 2019. g.

 

Temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, a vezano uz objavljenu Obavijest o izboru kandidata  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme zbog zamjene odsutnih radnika radi korištenja godišnjih odmora , u trajanju od šest (6) mjeseci, uz probni rad od tri (3) mjeseca za prvostupnike sestrinstva, odnosno dva (2) mjeseca za medicinske sestre/tehničare, za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu – šest (6) izvršitelja, Klasa: 112-02/19-01/10, Ur.br.381-19/35, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, J. Huttlera 2 upućuje sljedeću

 

ODLUKU O IZMJENI

 OBAVIJESTI O IZBORU KANDIDATA

 

1.     Obavijesti o izboru kandidata, Kl: 112-02/19-01/10, Ur. broj: 381-19/35 objavljena  10. travnja 2019. g., mijenja se u točki 2. redni broj 3. na način da se umjesto kandidatkinje Kurija Nikoline izabire kandidatkinja Milinović Ema, zbog odustanka Kurija Nikoline.

 

2.     U ostalim točkama Obavijest o izboru kandidata , Kl: 112-02/19-01/10, Ur. broj: 381-19/35 ostaje u cijelosti nepromijenjena.

 

3.     Izmjena Obavijesti o izboru kandidata objavljuje se službenoj web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

 

4.     Ova Izmjena Obavijesti stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje:

 

Odlukom o izboru kandidata,  Kl: 112-02/19-01/10, Ur. broj: 381-19/35 koja je objavljena 10. travnja 2019. g., za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu izabrana je  kandidatkinja u točki 2. redni broj 3. Kurija Nikolina. Dana 12. travnja 2019. g. izabrana kandidatkinja je pisanom izjavom odustala od zasnivanja radnog odnosa za navedeno radno mjesto, stoga je za navedeno radno mjesto izabrana  kandidatkinja Milinović Ema koja ispunjava sve tražene uvjete iz javnog natječaja.

 

  

Dostaviti:

  • kadrovsko-pravnoj službi
  • financijsko-računovodstvenoj službi
  • glavnom medicinskom tehničaru ustanove
  • pismohrana
  • svim kandidatima koji su sudjelovali na javnom natječaju za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu na neodređeno vrijeme objavom na web stranici i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

 

PREUZMITE PDF

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr