Obavijest o izboru doktori medicine - doktor medicine u timu T1 HM

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

 

Klasa: 112-02/19-01/10

Ur. broj: 381-19/60

 

U Osijeku, 09. svibnja 2019. g.

 

Temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 128/17), nakon provedenog Javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, za radno mjesto doktor medicine u timu T1 HM – petnaest (15) izvršitelja, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, J. Huttlera 2 upućuje sljedeću 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

1.         Temeljem javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: doktor medicine u timu T1 HM – petnaest (15) izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, mjesto rada: Osječko-baranjska županija, objavljenog u „Narodnim Novinama“ broj 31 od 27. ožujka 2019. g., na web stranici Zavoda za zapošljavanje – Područna služba Osijek od 27.ožujka 2019.g. i produžetka natječaja od 05. travnja 2019.g., web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i oglasnim pločama Ustanove nakon razmatranja prispjelih prijava donijeta je odluka o izboru kandidata.

2.         Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto doktor medicine u timu T1 HM, mjesto rada: Osječko-baranjska županija, izabrani su kandidati:

 

1.     Arambašić Jerko

2.     Belić Dino

3.     Bradvica Hrvoje

4.     Brodar Marina

5.     Klobučar Lucija

6.     Rnjak Jelena

7.     Tomašević Marko

           

3.     S izabranim kandidatima, prije sklapanja Ugovora o radu, provest će se postupak utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su izabrani, jer je uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta doktora medicine u timu T1 HM uvjet za prijem u radni odnos.

4.         Ova obavijest o izboru kandidata objaviti će se na službenoj web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

5.         Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

   

Dostaviti:

  • kadrovsko-pravnoj službi
  • financijsko-računovodstvenoj službi
  • zamjenici Ravnateljice
  • pismohrana
  • svim kandidatima koji su sudjelovali na javnom natječaju Zavoda objavom na web-stranici

 

PREUZMITE PDF

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr