Obavijest o izboru kandidata - doktor medicine u timu T1 HM

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

 

Klasa: 112-02/19-01/22

Ur. broj: 381-19/8

 

U Osijeku, 23. svibnja 2019. g.

 

Temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 128/17.), nakon provedenog Javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, za radno mjesto doktor medicine u timu T1 HM – tri (3) izvršitelja, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, J. Huttlera 2 upućuje sljedeću

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA 

1.         Temeljem javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: doktor medicine u timu T1 HM – tri (3) izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, mjesto rada: Osječko-baranjska županija, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 47. od 10. svibnja 2019. g., na web stranici Zavoda za zapošljavanje – Područna služba Osijek, web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i oglasnim pločama Ustanove, izvršen je uvid u sve pristigle prijave, te nakon razmatranja prispjelih prijava donijeta je odluka o izboru kandidata.

2.         Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto: doktor medicine u timu T1 HM , mjesto rada: Osječko-baranjska županija, izabrani su  kandidati:

 

1.     Đambić Vedran

2.     Jurinić Mislav

3.     Vizler Vedran

  

3.     S izabranim  kandidatima, prije sklapanja Ugovora o radu, provest će se postupak utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su izabrani, jer je uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta doktora medicine u timu T1 HM uvjet za prijem u radni odnos.

4.         Ova obavijest o izboru kandidata objaviti će se na službenoj web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

5.         Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

   

Dostaviti:

  • kadrovsko-pravnoj službi
  • financijsko-računovodstvenoj službi
  • zamjenici Ravnateljice
  • pismohrana
  • svim kandidatima koji su sudjelovali na javnom natječaju za radno mjesto doktor medicine u timu T1 HM na neodređeno vrijeme objavom na web stranici i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

 

PREUZMITE PDF

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr