Obavijest o izboru polaznika za stručno osposobljavanje

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Osijek, J. Huttlera 2

 

Klasa: 112-06/19-01/06

Ur. broj: 381-19/4

U Osijeku,  12. studenoga 2019. g.

 

Temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, J. Huttlera 2 upućuje sljedeću 

OBAVIJEST O IZBORU POLAZNIKA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

1.     Temeljem javnog natječaja za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine na poslovima Referenta za kadrovsko-pravne poslove - jedan (1) polaznik, uz korištenje mjere aktivne politike zapošljavanja, objavljenog 22. listopada 2019. g.  na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i web stranici ustanove, nakon razmatranja prispjelih prijava donijeta je odluka o izboru polaznika. 

2.     Za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine na poslovima Referenta za kadrovsko-pravne poslove -  jedan (1) polaznik, uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja izabrana je kandidatkinja

NIKOLINA BOŠKOVIĆ

3.     Ova obavijest o izboru polaznika dostaviti će se svim kandidatima koji su sudjelovali u natječaju objavom na web stranici Zavoda.

4.     Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

 

Dostaviti:

  • pravno-kadrovska služba
  • pomoćnici ravnateljice za pravne i kadrovske poslove
  • pismohrana
  • svim kandidatima koji su sudjelovali na javnom natječaju Zavoda objavom na web stranici Zavoda

 

PREUZMITE PDF

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr