Poziv na testiranje - za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

 

Klasa: 112-02/20-01/05

Ur. broj: 381-20/74

 

Osijek, 17. veljače 2020. godine

 

POZIV NA TESTIRANJE

Temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije raspisao  je javni natječaj, objavljen u „Narodnim novinama“ broj  10. od 24. siječnja 2020. g.,  na web stranici Zavoda za zapošljavanje, web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i oglasnim pločama Ustanove.

U tekstu javnog natječaja navedeno je da će se za kandidate prijavljene na javni natječaj za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu - devetnaest (19) izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca za prvostupnike sestrinstva, odnosno dva (2) mjeseca za medicinske sestre/tehničare koji ispunjavaju formalne uvjete  provesti testiranje/razgovori.

Povjerenstvo za provedbu natječaja, na svojoj sjednici održanoj dana 17. veljače 2020. godine razmotrilo je sve pristigle prijave na natječaj te utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta iz natječaja.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati  koji su dostavili pravovremenu i potpunu dokumentaciju te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i osobe koje nisu podnijele pravovremenu i potpunu prijavu na javni natječaj, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i ne mogu pristupiti testiranju.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te se na testiranje pozivaju sljedeći kandidati:

 

(dana 24. veljače 2020. g., ponedjeljak u 08:00-08:45 sati)

 1. Babić Mile
 2. Bajan Nikola
 3. Baličević Ivan
 4. Barić Leon
 5. Buljević Tamara
 6. Cigić Ivana
 7. Crnogaj Vanja
 8. Cvijanović Nemanja
 9. Damjanović Matea
 10. Derdić Marko
 11. Dukmenić Stefani
 12. Duvnjak Damir
 13. Đurasović Antonio
 14. Falćan Andrea
 15. Fapali Dominik

(dana 24. veljače 2020. g., ponedjeljak u 09:15-10:00 sati)

 1. Ferić Marija
 2. Ferić Marta
 3. Glavaš Ivona
 4. Glušac Boris
 5. Golić Kristina
 6. Grcić Petra
 7. Grudić Dajana
 8. Gvozden Krešimir
 9. Hren Lucija
 10. Husnjak Antonija
 11. Jauk Vjekoslav
 12. Kajić Josip
 13. Kasa Lea
 14. Kelava Tena
 15. Kezić Ivona
 16. Knežević Stefan

 

(dana 24. veljače 2020. g., ponedjeljak u 10:30-11:15 sati)

 1. Kopi Anita
 2. Korman Željko
 3. Kovačić Anja
 4. Kujadin Katarina
 5. Kunce Laredo
 6. Ličanin Luka
 7. Marić Ivana
 8. Metić Natalija
 9. Miletić Sanja
 10. Milinović Ema
 11. Miloš Marijana
 12. Miter Doris
 13. Mudri Željko
 14. Patajac Iva
 15. Pavošević Stjepan
 16. Pilinger Ivana

 

(dana 24. veljače 2020. g., ponedjeljak u 11:45-12:30 sati)

 

 1. Pleša Ana
 2. Pleša David
 3. Portnar Alen
 4. Primuš Ena
 5. Ravnjak Doris
 6. Reit Rahela
 7. Romić Jorgić Ivan
 8. Skomina Dolores
 9. Spreitzer Lorena
 10. Stanušić Dimeski Josipa
 11. Šeks Weissenberger Laura
 12. Šimić Vjekoslav
 13. Toman Izidora
 14. Turkalj Antonija
 15. Varga Tomislav
 16. Vujatović Bojana

 

Pisano testiranje radi provjere znanja i sposobnosti održat će se

dana 24. veljače 2020. g. (ponedjeljak)

u prostorijama Nastavnog centra Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije u Osijeku, Crkvena 56.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

Testiranje provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.

Provjera znanja i sposobnosti  provest će se putem pisanog testiranja i razgovora.

Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova.

 

Pismeno testiranje obavit će se na način da će kandidati rješavati pisani test pred Povjerenstvom za provedbu natječaja, koji se sastoji  od pitanja i svaki točan odgovor vrednuje se s 1 bodom.

S kandidatima koji ostvare najmanje 70% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju, obavit će se razgovor  o čijem vremenu održavanja će ih se obavijestiti putem službene web stranice Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i oglasne ploče.

Razgovor će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 70% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju za rad, stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora  boduju se na način da se kandidatu dodjeljuje od 0 do 15 bodova.

Nakon provedenog pismenog testiranja i razgovora  Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i razgovoru, koja će se objaviti na službenoj web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i oglasnoj ploči.

Kandidati su dužni na testiranju pridržavati se utvrđenog vremena testiranja, a za vrijeme pisane provjere znanja kandidati:

 

- su dužni, radi provjere identiteta, donijeti osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću

  identifikacijsku ispravu s fotografijom,

- ne smiju se koristiti literaturom i zabilješkama,

- ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje,

- moraju obvezno isključiti mobitele ili druge komunikacijske uređaje.

 

Kandidati koji prekrše jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Provjera znanja putem pisanog testiranja sadrži 30 pitanja.

Predviđeno vrijeme za pisanu provjeru znanja traje 45 minuta i vrednuje se od 0 do 30 bodova.

 

Literatura za pisano testiranje:

 

1.     Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19)

2.     Zakon o sestrinstvu  (NN 121/03, 117/08, 57/11)

3.     Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 72/19)

4.     Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ( NN 80/13,137/13, 98/19)

                                    

 

   

PREUZMITE PDF

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr