Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu-19 izvršitelja na neodređeno vrijeme

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

 

Klasa: 112-02/20-01/05

Ur. broj: 381-20/78

 

U Osijeku, 04. ožujka 2020. g.

 

Temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 128/17, 47/18 i 123/19), nakon provedenog Javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca za prvostupnike sestrinstva, odnosno dva (2) mjeseca za medicinske sestre /tehničare, za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu – devetnaest (19) izvršitelja, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, J. Huttlera 2 upućuje sljedeću

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

1.        Temeljem javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu – devetnaest (19) izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca za prvostupnike sestrinstva, odnosno dva (2) mjeseca za medicinske sestre/tehničare, mjesto rada: Osječko-baranjska županija,  objavljenog u „Narodnim novinama“ broj10. od 24. siječnja 2020. g., na web stranici Zavoda za zapošljavanje – Područna služba Osijek, web- stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i oglasnim pločama Ustanove, Povjerenstvo za odabir kandidata izvršilo je uvid u sve pristigle prijave, utvrdilo ispunjavanje formalnih uvjeta na strani prijavljenih kandidata, provelo pismeno i usmeno testiranje kandidata nakon čega je donijeta  odluka o izboru kandidata.

 

2.       Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu – devetnaest (19) izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca za prvostupnike sestrinstva, odnosno dva (2) mjeseca za medicinske sestre/tehničare, mjesto rada: Osječko-baranjska županija, izabrani su  kandidati:

 

           

1.      Romić Jorgić Ivan

2.    Baličević Ivan

3.    Damjanović Matea

4.    Derdić Marko

5.    Glavaš Ivona

6.    Kopi Anita

7.    Mudri Željko

8.    Duvnjak Damir

9.    Đurasović Antonio

  10.  Falćan Andrea

  11.  Cvijanović Nemanja

12.  Spreitzer Lorena

13.  Jauk Vjekoslav

14.  Kasa Lea

15.  Bajan Nikola

16.  Kovačić Anja

17.  Varga Tomislav

18.  Barić Leon

19.  Fapali Dominik

 

         

3.     S izabranim kandidatima a prije sklapanja Ugovora o radu, provest će se postupak utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su izabrani, pribaviti posebno uvjerenje Ministarstva pravosuđa kao dokaz da izabrani kandidati nisu osuđivani za kaznena djela iz glave XVI. i XVII. Kaznenog zakona i  provesti osposobljavanje za korištenje medicinsko-tehničke opreme u vozilu sanitetskog prijevoza te edukacija za provođenje osnovnih postupaka za održavanje života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora.  

 

4.         Ova obavijest o izboru kandidata objaviti će se na službenoj web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

5.         Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

  • kadrovsko-pravnoj službi
  • glavnom medicinskom tehničaru ustanove
  • pismohrana
  • svim kandidatima koji su sudjelovali na javnom natječaju za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu na neodređeno vrijeme objavom na web stranici i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

   

PREUZMITE PDF

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr