Poziv na testiranje za radno mjesto - vozač sanitetskog vozila – na neodređeno vrijeme

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

 

Klasa: 112-02/20-01/58

Ur. broj: 381-20/111

 

Osijek, 7. listopada 2020. godine

 

 

POZIV NA TESTIRANJE

 

Temeljem članka 23. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije raspisao  je javni natječaj, objavljen u „Narodnim novinama“ broj  104 od 23. rujna 2020. g.,  na web stranici Zavoda za zapošljavanje, web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i oglasnim pločama Ustanove.

 

U tekstu javnog natječaja navedeno je da će se za kandidate prijavljene na javni natječaj za radno mjesto vozač sanitetskog vozila (m/ž) – devet (9) izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, koji ispunjavaju formalne uvjete provesti testiranje/razgovori.

 

Povjerenstvo za odabir kandidata, na svojoj sjednici održanoj dana 7. listopada 2020. godine razmotrilo je sve pristigle prijave na natječaj te utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta iz natječaja.

 

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati  koji su dostavili pravovremenu i potpunu dokumentaciju te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i osobe koje nisu podnijele pravovremenu i potpunu prijavu na javni natječaj, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i ne mogu pristupiti testiranju.

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

 

Povjerenstvo za odabir kandidata utvrdilo je listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te se na testiranje pozivaju sljedeći kandidati:

 

GRUPA I

 

(dana 15. listopada 2020. g., četvrtak u 08:00-08:45 sati)

 

1.     Bagarić Branimir

2.     Balentić Boris

3.     Belić Zoran

4.     Benić Marko

5.     Blažević Josip

6.     Čosić Bojan

7.     Hosi Ivan

8.     Jerković Dioklecian

9.     Katić Branko

10.  Knezović Ante

11.  Kolarević Robert

GRUPA II

 

(dana 15. listopada 2020. g., četvrtak u 09:00-09:45 sati)

 

1.     Lončarić Hoselito

2.     Marošević Željko

3.     Nemeth Denis

4.     Novaković Luka

5.     Peranović Krešimir

6.     Piljić Leopold

7.     Prakatur Željko

8.     Stanić Ivica

9.     Strnad Dino

10.  Šimek Zvonimir

11.  Šklebek Mario

 

GRUPA III

 

(dana 15. listopada 2020. g., četvrtak u 10:00-10:45 sati)

1.     Šmit Alen

2.     Štrak Boris

3.     Šupuković Ilija

4.     Toth Dario

5.     Tretinjak Zvonimir

6.     Vučković Ante

7.     Vuk Damir

8.     Vukšić Tomislav

9.     Zovko Dražen

10.  Živković Goran

 

Pisano testiranje radi provjere znanja i sposobnosti održat će se u prostorijama Nastavnog centra Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije u Osijeku, Crkvena 56.

 

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

Testiranje provodi Povjerenstvo za odabir kandidata.

Provjera znanja i sposobnosti  provest će se putem pisanog testiranja i razgovora.

Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova.

 

Pismeno testiranje obavit će se na način da će kandidati rješavati pisani test pred Povjerenstvom za odabir kandidata, koji se sastoji  od pitanja i svaki točan odgovor vrednuje se s 1 bodom.

 

S kandidatima koji ostvare najmanje 70% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju, obavit će se razgovor  o čijem vremenu održavanja će ih se obavijestiti putem službene web stranice Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i oglasne ploče.

 

Razgovor će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 70% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

 

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju za rad, stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora  boduju se na način da se kandidatu dodjeljuje od 0 do 15 bodova.

 

Nakon provedenog pismenog testiranja i razgovora  Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i razgovoru, koja će se objaviti na službenoj web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i oglasnoj ploči.

 

Radi sprečavanja širenja virusa COVID – 19, na testiranje su kandidati  obvezni doći 15 minuta prije samog početka radi mjerenja temperature.

Kandidati su obvezni na testiranje ponijeti i koristiti jednokratne zaštitne rukavice, zaštitnu masku za lice i vlastiti pribor za pisanje (kemijsku olovku).

Kandidatu s  izmjerenom temperaturom  > od 37.2 ponovit će se mjerenje kroz 10 minuta.

U slučaju da je ponovljeno mjerenje temperature > od 37.2 kandidat će se uputiti svome liječniku i neće moći pristupiti testiranju, a testiranje će se u tom slučaju odgoditi za navedenog kandidata.

O datumu ponovnog testiranja za te kandidate isti će biti obaviješteni putem web stranice Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

Kandidati su dužni na testiranju pridržavati se utvrđenog vremena testiranja odnosno dolaska na testiranje 15 minuta prije samog početka testiranja, a za vrijeme pisane provjere znanja kandidati:

 

- su dužni, radi provjere identiteta, donijeti osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću

  identifikacijsku ispravu s fotografijom,

- ne smiju se koristiti literaturom i zabilješkama,

- ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje,

- moraju obvezno isključiti mobitele ili druge komunikacijske uređaje

- radi epidemioloških mjera zbog COVID-19 kandidati su dužni tijekom testiranja koristiti svoju zaštitnu masku, jednokratne zaštitne rukavice i ponijeti svoj pribor za pisanje (kemijska olovka).

 

Kandidati koji prekrše jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Provjera znanja putem pisanog testiranja sadrži 30 pitanja.

Predviđeno vrijeme za pisanu provjeru znanja traje 45 minuta i vrednuje se od 0 do 30 bodova.

 

 

Literatura za pisano testiranje:

 

 

1.    Zakon o sigurnosti prometa na cestama  ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10 - OUSRH, 74/11, 80/13, 158/13 - Odluka i Rješenje USRH, 89/14 - OUSRH i 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) 

 

 

2.     Priručnik za vozače  - Izvanbolnička hitna medicinska služba (Izdanje Zagreb, 2018) koji se nalazi na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu – Rubrika Projekti – Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti  hitne medicine -  PRIRUČNICI  ili na linku

 

 

https://www.hzhm.hr/source/projekti/kontinuirano/04_HZHM-Prirucnik_IHMS-vozaci.pdf

 

  

 

 

 

 

 

 

  

PREUZMITE PDF

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr