Obavijet o izboru kandidata-doktor medicine na neodređeno vrijeme

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

Klasa: 112-02/20-01/58

Ur. broj: 381-20/113

U Osijeku, 12. listopada 2020. g.

 

Temeljem članka 23. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 128/17.), nakon provedenog Javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, za radno mjesto doktor medicine u timu T1 HM – jedan (1) izvršitelj, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, J. Huttlera 2 upućuje sljedeću

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

1.     Temeljem javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: doktor medicine u timu T1 HM jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, mjesto rada: Osječko baranjska županija, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 104. od 23. rujna 2020. g., na web stranici Zavoda zazapošljavanje – Područna služba Osijek, web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i oglasnim pločama Ustanove, izvršen je uvid u sve pristigle prijave, te nakon razmatranja prispjelih prijava i obavljenog razgovora s kandidatima 09.10.2020.g.,  donijeta je odluka o izboru kandidata.

2.     Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto doktor medicine u timu T1 HM, mjesto rada: Osječko-baranjska županija, izabran je  kandidat:

 

·       Majetić Domagoj

3.     S izabranim   kandidatom, prije sklapanja Ugovora o radu, provest će se postupak utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je izabran, jer je uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta doktora medicine u timu T1 HM uvjet za prijem u radni odnos.

4.     Ova obavijest o izboru kandidata objaviti će se na službenoj web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko baranjske županije.

5.     Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije. 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

·       kadrovsko-pravnoj službi

·       financijsko-računovodstvenoj službi

·       zamjenici Ravnateljice

·       pismohrana

·      svim kandidatima koji su sudjelovali na javnom natječaju za radno mjesto doktor medicine u timu T1 HM na neodređeno vrijeme objavom na web stranici i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

 

PREUZMITE PDF

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr