Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupovinu rabljenih vozila

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Osijek, J. Huttlera 2

 

Klasa: 406-09/20-01/13

Ur. broj: 381-20/10

 

U Osijeku,  3. studenog 2020. godine

                                                                                   

 

Predmet:   Obavijest o izboru najpovoljnijeg  ponuditelja za kupovinu rabljenih vozila                 

 

Temeljem oglasa o prodaji rabljenih vozila, objavljenog na web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije od 19. listopada 2020. godine za prikupljanje ponuda za kupnju rabljenih vozila u vlasništvu Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije, nakon otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih ponuda, donijela je odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju rabljenih vozila kako slijedi:

 

  • za vozilo pod rednim brojem 1. ponuda ponuditelja Igora Đurinovića, Dr. A. Starčevića 20, 31 500 Našice, s ponuđenom cijenom u iznosu od 19.900,00 kn,
  • za vozilo pod rednim brojem 2. ponuda ponuditelja Ivana Krizmanića, B. L. Mandića 1, 31 400 Đakovo, s ponuđenom cijenom u iznosu od 18.000,00 kn,
  • za vozilo pod rednim brojem 3. ponuda ponuditelja Ivana Krizmanća, B. L. Mandića 1, 31 400 Đakovo, s ponuđenom cijenom u iznosu od 20.000,00 kn.

 

 

Ova obavijest dostavlja se svim ponuditeljima koji su dostavili ponude za kupnju rabljenih vozila putem objave na web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije, a izabrani ponuditelji bit će obavješteni o vremenu sklapanja kupoprodajnih ugovora.

 

  

Dostaviti:

  • ponuditeljima putem objave navedene Obavijesti o izboru na web stranici Zavoda
  • poslovođi  radionice
  • financijsko-računovodstvena služba
  • kadrovsko-pravna služba
  • pismohrana

 

PREUZMI PDF

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr