Provodi mjere hitne medicine na području jedinice područne (regionalne) samouprave

     Osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave

     Organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području jedinice područne (regionalne) samouprave

     Osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika

     Provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim             zavodom za hitnu medicinu

     Osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete             rada i opremljenosti

     Sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim         zavodom za hitnu medicinu

     Provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine

     Prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za jedinicu područne (regionalne) samouprave te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu                       medicinu

     Planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području

     Surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti

     Planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,

     Obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe jedinice područne (regionalne) samouprave

     Područje djelovanja Zavoda također uključuje i djelatnost sanitetskog prijevoza

     Osijek

     Đakovo

     Beli Manastir

     Valpovo

     Našice

     Donji Miholjac

     U Ispostavama ZZHM-OBŽ obavljaju se djelatnosti primarne zdravstvene zaštite sa timovima hitne medicine, timovima sanitetskog prijevoza i timovima                     prijavno-dojavne jedinice.               

     Poslovi edukacije liječnika, medicinskih sestara/tehničara i vozača za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći provode se putem tečajeva propisanih             Planom i programom nadležnog ministarstva i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu te provođenjem edukacijsko-nastavne djelatnosti iz područja hitne                       medicinske pomoći u okviru Nastavnog centra Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

     Ravnateljstvu

     Tehničkoj službi za održavanje vozila

     Službi pravnih, kadrovskih i općih poslova

     Financijsko-računovodstvenoj službi

Skip to content