Djelatnost po vrsti i lokacijama

Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije u okviru zdravstvene djelatnosti obavlja sljedeće poslove


 • provodi mjere hitne medicine na području jedinice područne (regionalne) samouprave,
 • osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave,
 • organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području jedinice područne (regionalne) samouprave,
 • osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika,
 • provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
 • osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti,
 • sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
 • provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine,
 • prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za jedinicu područne (regionalne) samouprave te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu,
 • planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području,
 • surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti,
 • planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
 • obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe jedinice područne (regionalne) samouprave.
 • Područje djelovanja Zavoda također uključuje i djelatnost sanitetskog prijevoza

Medicinska služba ostvaruje svoju djelatnost neposredno i putem Ispostava 


 • Osijek
 • Đakovo
 • Beli Manastir
 • Valpovo
 • Našice
 • Donji Miholjac

U Ispostavama HMP obavljaju se djelatnosti primarne zdravstvene zaštite sa timovima hitne medicine, timovima sanitetskog prijevoza i timovima prijavno-dojavne jedinice.               

Poslovi edukacije liječnika, medicinskih sestara/tehničara i vozača za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći provode se putem tečajeva propisanih Planom i programom nadležnog ministarstva i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu te provođenjem edukacijsko-nastavne djelatnosti iz područja hitne medicinske pomoći u okviru Nastavnog centra Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

Stručno – administrativni, uslužni i pomoćni poslovi obavljaju se u sljedećim organizacijskim jedinicama


 • Ravnateljstvu
 • Tehničkoj službi za održavanje vozila
 • Službi pravnih, kadrovskih i općih poslova
 • Financijsko-računovodstvenoj službi

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr