Katalog informacija

  

Struktura rukovodećih mjesta

 

Ravnateljica 


Silvana Sabo, univ. spec. oec.

 

Zamjenica ravnateljice 


 Sunčica Prašnički, dr. med.

 

Voditeljica financijsko-računovodstvene službe 


 Vlasta Fogadić, dipl. oec.

 

Pomoćnik ravnatelja za kadrovsko-pravne poslove 


Jasna Perić, mag. iur.

 

Glavna medicinska sestra/tehničar 


Tomica Jakobović, mag. med. techn.

 

Voditelj voznog parka


Dino Koić

 

Struktura djelatnika


50 liječnika

84 medicinskih sestara/tehničara

83 vozača

Broj vozila 54

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr