Specijalizacije – lista mentora

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE

Osijek, Josipa Huttlera 2

 

Klasa:131-01/17-01/37

Ur. broj: 381-17/1

U Osijeku, 09. studenog 2017. godine

 

SPECIJALIZACIJE

Ministar zdravstva Republike Hrvatske postupajući po zahtjevu Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, J. Huttlera 2 u predmetu izdavanja rješenja za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz hitne medicine – IZVANBOLNIČKA HITNA MEDICINA , u ukupnom trajanju od 11 mjeseci,  a na prijedlog Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine donijelo je Rješenje KLASA. UP/I-131-01/17-02/14, URBROJ: 534-03-2-2/4-17-3 od 27. listopada 2017. g. kojim se ovlašćuje Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz hitne medicine u ukupnom trajanju od 11 mjeseci, za dijelove programa specijalističkog usavršavanja.

 

  1. Specijalizacije

  2. Ovlaštenje Ministarstva zdravstva

  3. Odluka o listi mentora

  4. Ovlaštenje ministarstva zdravstva za provođenje specijalističkog usavršavanja prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr