O nama

 

Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije


pravni je slijednik zdravstvene ustanove osnovane 03.07.1978. godine pod nazivom Medicinski centar Osijek OUR Stanica hitne medicinske pomoći Osijek, koji mijenja svoj naziv na način

 

  • dana 01.07.1994. godine u Hitna medicinska pomoć Osijek;
  • dana 01.01.2005. godine u Hitna medicinska pomoć Osječko-baranjske županije;
  • dana 14.11.2012. godine u Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

Zavod kao zdravstvena ustanova obavlja zdravstvenu djelatnost, posluje samostalno i djeluje sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12. i 144/12.), Zakonu o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), Pravilniku o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći (NN 146/2003.), Mreži hitne medicine, Pravilniku o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 53/11. i 77/12.).

 

Zavod obavlja djelatnost hitne medicine i djelatnost sanitetskog prijevoza za području Osječko-baranjske županije kroz 

45 timova T1 hitne medicine (tim T1 čine: 1 liječnik, medicinska sestra/tehničar i 1 vozač)

  • 15 timova Osijek
  • 10 timova Đakovo
  • 5 timova Beli Manastir
  • 5 timova Valpovo
  • 5 timova Donji Miholjac
  • 5 timova Našice

5 timova T2 hitne medicine (tim T2 čine 2 medicinska tehničara)

5 timova prijavno-dojavne jedinice (u sastavu: 1 liječnik, 2 medicinske sestre/tehničara)

22 tima (do 31.12.2012. godine) odnosno 17 timova od 01.01.2013. godine sanitetskog prijevoza (2 vozača, 1 medicinska sestra/tehničar) na 6 lokacija (Osijek, Đakovo, Beli Manastir, Donji Miholjac, Valpovo, Našice) tijekom 24 h.

 osjecko baranjska 

Osječko-baranjska županija, s površinom od 4.149 km2 (7,3% kopnenog teritorija) i 330.506 stanovnika (prema popisu iz 2001., to predstavlja oko 7.45% ukupnog stanovništva Hrvatske), jedna je od prostorno većih i naseljenijih hrvatskih županija.

Sjedište ustanove je u Josipa Huttlera 2, 31 000 Osijek.

OIB: 45235833809

Žiro račun: 2500009-1102003578 kod Hypo Alpe-Adria banka

 

Osnivač Zavoda je Osječko baranjska županija.

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr