Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

pravni je  slijednik zdravstvene ustanove osnovane 03.07.1978. godine pod nazivom Medicinski centar Osijek OUR Stanica hitne medicinske pomoći Osijek, koji od tada u kontinuitetu, neprekidno, odlukom osnivača za cijelo područje Osječko-baranjske županije pruža djelatnost  hitne medicine i djelatnost sanitetskog prijevoza i skrbi o preko 300 000 osiguranika.

Za obavljanje djelatnosti hitne medicine Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije ima ugovorenih 45 timova T1 (liječnik + medicinska sestra/tehničar + vozač) i 5 timova T2 (2 medicinska tehničara/sestre od kojih jedan vozi) raspoređenih na 6 punktova  (15 timova T1 + 5 timova T2 u Osijeku, 10 timova T1 u Đakovu te po 5 timova T1 u Belom Manastiru, Valpovu, Donjem Miholjcu i Našicama) te 5 timova prijavno-dojavne jedinice u Osijeku (liječnik + 2 medicinska tehničara/sestre).

Osim toga Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije ima ugovorenih 19 timova sanitetskog prijevoza rapoređenih po punktovima u Osijeku (5), Đakovu (4), Belom Manastiru (4), Valpovu (2), Donjem Miholjcu (2), i Našicama (2). Tim sanitetskog prijevoza čine 2 medicinske sestre/tehničara, 2 vozača i 2 vozila.

Za obavljanje svoje redovite djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza Zavod ima u radnom odnosu ugovoreno 50 doktora medicine, 103 medicinskih sestara/tehničara i 83 vozača sanitetskog vozila, sukladno propisanim kadrovskim standardima i normativima.

U cilju povećanja stručnosti i kompetencija Zavod je pokrenuo projekt financiranja preddiplomskog studija sestrinstva za 18 zaposlenika. Sustavno se financiraju edukacije na nacionalnom i međunarodnom nivou za sve zainteresirane djelatnike.

Zavod raspolaže automehaničarskom radionicom opremljenom najsuvremenijim dijagnostičkim uređajima i opremom u kojoj su zaposlena 3 automehaničara i 1 perač vozila.

Za obavljanje redovite djelatnosti Zavod trenutačno raspolaže s 56 sanitetskih vozila, od kojih 17 za obavljanje djelatnosti hitne medicine i 39 za pružanje usluga sanitetskog prijevoza, čija prosječna starost iznosi oko 2 godina i koja godišnje prijeđu preko 2.000.000 kilometara, opremljena vrhunskom medicinskom opremom.

U obavljanju svoje zdravstvene djelatnosti Zavod prosječno godišnje izvrši preko: 23.000 intervencija hitne medicinske pomoći na terenu, 11.000 ambulantnih pregleda pacijenata, 24.000 unutar županijskih sanitetskih prijevoza, 1.200 međužupanijskih  prijevoza pacijenata, 25.000 prijevoza  dijaliziranih  pacijenata i prosječno preko 5 sanitetskih  prijevoza pacijenata u inozemstvo.

Vrijeme dolaska na intervenciju prvog stupnja hitnosti je ispod 10 minuta, a za drugi i treći stupanj hitnosti je oko 20 minuta, što je u okviru svih parametara uspješnosti hitne medicine.

U cilju podizanja razine kvalitete zdravstvene zaštite Zavod ulaže značajna financijska sredstava u nabavku novih vozila i medicinske opreme i uređaja te posebnu pažnju posvećuje edukacijama i stručnom usavršavanju medicinskog kadra kroz edukacije (interne koje provode nacionalni instruktori zaposleni u Zavodu i kroz vanjske tečajeve i edukacije) što je doprinijelo rezultatima Zavoda koji je konsolidirao svoje poslovanje i pospješilo kvalitetu zdravstvene zaštite.

U ožujku 2020. godine registriran je i opremeljen Nastavni centar na lokaciji Crkvena ulica 56. u Osijeku, ukupne površine 280m2 sa interaktivnom predavaonom kapaciteta 35 polaznika i 4 prostorije/radionice za praktični dio edukacije usavršavanja polaznika. Nastavni centar je opremljen visoko kvalitetnom simulacijskom opremom i pomagalima kojima se osigurava edukacija na način da se simuliraju situacije s kojima se djelatnici susreću prilikom intervencije (više simulacijskih ALS lutaka – odrasli, djeca, doječad, lutka za porod, simulacijske lutke za venepunkciju, za dekompresiju penumotoraksa, za konikotomiju i drugo). 

Trenutačno je 23 zaposlenika Zavoda završilo osposobljavanje za nacionalne i međunarodne instruktore s važećim certifikatima: 14 za osnovne mjere održavanja života odraslih uz uporabu automatskih vanjskih defibrilatora, 3 za izvanbolničku hitnu medicinsku pomoć na terenu, 2 za medicinsko prijavno-dojavnu jedinicu, 1 instruktor za napredne mjere održavanja života, 2 za napredne mjere održavanja života djece i dojenčadi i 1 za medicinske letove.

Nadstandardna oprema kojom Zavod raspolaže je: Autopulse/Lucas (uređaji za automatsku vanjsku masažu srca u svim timovima), stabilizatori zdjelice, AED u svakom sanitetskom vozilu, videolaringoskop i drugo.

Za svoj rad i doprinos u provođenju zdravstvene djelatnosti Zavod je primio brojna priznanja.

U 2014. godini Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje primio je priznanje za najboljeg provoditelja u djelatnosti hitne medicine u RH za 2013. godinu, priznanje „Udruge Veliko srce malom srcu“ u projektu „Za život je dovoljno i pola srca“ u 2016. godine, priznanje za nesebičnu pomoć pri pomaganju poplavljenim područjima Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u 2014. godine, priznanje u doprinosu pružanja hitne medicinske pomoći izbjeglicama i migrantima u 2015. godine i drugo.

Skip to content